BIO

Łukasz Zandecki has been photographing professionally since 2003. His clients include advertising agencies, book and magazine publishers, production companies, hotels, restaurants, museums and private individuals. During his career, Łukasz has gained professional experience, thanks to which he is great at finding the right frame both in natural and studio lighting. His favorite jobs are those that are close to the term „lifestyle”. This type of work often combines the themes of portraiture, interiors, food, work and architecture. In his free time to relax… he continues to photograph. Mostly landscapes and nature during his favorite hiking trips.

Łukasz’s portfolio includes works for the following publishing houses: Hachette Livre, Multico, Publicat SA, G+J, Bauer, Agora SA, ZPR Media, Te-Jot, Pascal, Ringer Axel Springer.
Working with advertising agencies, he created photos for the following brands: Lays, Kamis, Algida, Krakus, Morliny, GlaxoSmithKline, Nordea, T-mobile, Janssen-Cilag, Joanna Laboratorium Kosmetyczne, Polmos Lublin, SYS, Dr. Oetker, Nałęczowianka, and many others .
Among the magazines that published Łukasz Zandecki’s photos there are such titles as: Newsweek, Forbes, Elle Deco, Casa Viva, Dom i wnętrze, Playboy, Dobre wnętrze, Weranda, M jak mieszkanie, Moje mieszkanie, Twoje dziecko, Mamo to ja, Dziecko, Mam dziecko, Pani, Twój styl, Avanti, Cztery kąty, Kuchnia, Podróże, Voyage, and dozens of others in Poland and abroad (thanks to cooperation with BE&W, StockFood and Living4Media agencies).

Many of the photos presented in the galleries were created thanks to cooperation with talented stylists and designers. Many thanks for cooperation are due to: Agnieszka Papis, Marta Kwiecień-Dąbska, Maria Szkop, Milena Łakomska, Aneta Kosiba, Szymon Tarnowski, Magda Miśkiewicz, Ola Tefalska, Kinga Kłosińska, Katarzyna Wojnarowicz.

* * *

Łukasz Zandecki fotografuje zawodowo od roku 2003. Jego klienci to agencje reklamowe, wydawcy książek i czasopism, firmy produkcyjne, hotele, restauracje, muzea i osoby prywatne. W trakcie swojej kariery Łukasz zdobył profesjonalne doświadczenie, dzięki któremu świetnie radzi sobie ze znalezieniem właściwego kadru zarówno w oświetleniu naturalnym jak i studyjnym. Jego ulubione zlecenia to te, które bliskie sa określeniu „lifestyle”. Tego typu prace często łączą w sobie tematy portretu, wnętrz, jedzenia, pracy i architektury. W czasie wolnym aby się zrelaksować… fotografuje dalej. Najczęściej pejzaże i naturę podczas ulubionych pieszych wycieczek.

W portfolio Łukasza znajdują się prace dla wydawnictw: Hachette Livre, Multico, Publicat SA, G+J, Bauer, Agora SA, ZPR Media, Te-Jot, Pascal, Axel Springer.
Wpółpracując z agencjami reklamowymi tworzył zdjęcia na potrzeby marek: Lays, Kamis, Algida, Krakus, Morliny, GlaxoSmithKline, Nordea, T-mobile, Janssen-Cilag, Joanna Laboratorium Kosmetyczne, Polmos Lublin, SYS, Dr.Oetker, Nałęczowianka, i wiele innych.
Wśród czasopism, które publikowały zdjęcia Łukasza Zandeckiego są takie tytuły jak: Newsweek, Forbes, Elle Deco, Casa Viva, Dom i wnętrze, Playboy, Dobre wnętrze, Weranda, M jak mieszkanie, Moje mieszkanie, Twoje dziecko, Mamo to ja, Dziecko, Mam dziecko, Pani, Twój styl, Avanti, Cztery kąty, Kuchnia, Podróże, Voyage, i dziesiątki innych w kraju i zagranicą (dzięki współpracy z agencjami BE&W, StockFood i Living4Media).

Wiele zdjęć prezentowanych w galeriach powstało dzięki współpracy z utalentowanymi stylistkami i projektantkami. Serdeczne podziękowania za współpracę należą się: Agnieszka Papis, Marta Kwiecień-Dąbska, Maria Szkop, Milena Łakomska, Aneta Kosiba, Szymon Tarnowski, Magda Miśkiewicz, Ola Tefalska, Kinga Kłosińska, Katarzyna Wojnarowicz.